Martial Arts_Foto Aad Hoogendoorn

Train je geest

Het trainen van je geest

Martial Arts gaan over meer dan sterker en sneller worden. Een belangrijk onderdeel is juist ook het trainen van je mentale kracht. De eerste tegenstander die je moet overwinnen, dat ben jezelf. Het besluit om te gaan trainen, om door te zetten, of om aan een wedstrijd mee te doen: dat vergt mentale kracht. Angst en gebrek aan zelfvertrouwen zijn gevaarlijke tegenstanders. Het streven naar innerlijke rust en balans en het bestrijden van stress zijn belangrijke motivaties voor mensen om aan martial arts te doen.

Religie, spiritualiteit en filosofie

Veel martial arts zijn verbonden met religie, spiritualiteit en filosofie. In Azië zijn boeddhisme, taoïsme en hindoeïsme wezenlijk onderdeel van eeuwenoude vechtkunsten. Fysieke training kan leiden tot spirituele verheffing, en het trainen van de geest maakt de strijder beter.

Een bijzonder voorbeeld daarvan is kalaripayattu, de eeuwenoude martial art uit het zuidwesten van India. In de tentoonstelling zie je een opstelling van hindoeïstische godenbeelden. De beoefenaars van kalaripayattu doen een groet aan elk van de goden voordat de training begint. Ganesha, zoon van Shiva en Parvati, is eerst. Deze bekende god met de olifantenkop neemt obstakels weg en ondersteunt mensen die aan iets nieuws beginnen.

Kalari

De plaats waar de training gehouden wordt heet een kalari. Het is vaak een eenvoudig gebouw maar wordt beschouwd als tempel. In vrijwel elke kalari vind je een altaar waar de goden geëerd worden. Dat altaar heet een poothara. Ook de wapens waarmee beoefenaars trainen staan rond de poothara. De religieuze, spirituele, en fysieke aspecten van de training zijn allemaal met elkaar verweven.

Martial Arts_Foto Aad Hoogendoorn
In vrijwel elke kalari vind je een poothara, een altaar van zeven treden omgeven door godenbeelden, waar mensen een groet brengen voordat ze aan de training beginnen.