Sari statement Colofon

Colofon SARI/STATEMENT

SARI/STATEMENT - Fashion from India

Een reizende tentoonstelling van the Design Museum, London / A touring exhibition from the Design Museum, London.

Concept, realisatie en organisatie / Concept, realization and organisation

The Design Museum, Londen in samenwerking met Wereldmuseum Amsterdam
The Design Museum, London together with Wereldmuseum Amsterdam

Tentoonstellingsontwerp / Exhibition Design

Studio MUTT

Grafisch ontwerp / Graphic Design

Sthuthi Ramesh Design Studio MUTT

Lichtontwerp / Lighting Design

Heinz Loopstra Light Design

Technische realisatie / Technical Production

Brandwacht & Meijer

PPS Imaging

Kartent

MAV techniek

InVision

Sari Draping

Shahneela Shehereen

Collectie en inrichting / Collection and installation

Wereldmuseum Amsterdam

Jasper Fernhout

Marie Thérèse Jacobse

Saskia Rijsdijk Textielconservering

Schilders panelen / Sign Paint

Hanif Kureshi & Kafeel

Team at the Design Museum, London

Concept en curatie / Conceived and curated by

Priya Khanchandani

Associate Curator

Rashmi Varma

Assistant conservatoren / Assistant Curators

Lara Chapman Tiya Dahyabhai

Project Managers

Erika Batey

George Newing

Hannah Burgess

Wereldmuseum Amsterdam wil graag alle bruikleengevers bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze tentoonstelling / Wereldmuseum Amsterdam would like to thank all lenders who have generously contributed to this exhibition.

The Design Museum, London

Hare Majesteit Koningin Máxima, Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

LOBOMAR

Wereldmuseum Amsterdam heeft getracht alle rechthebbenden van beeld- en geluidsmateriaal te achterhalen. Denkt u aanspraak te maken op onbesproken rechten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen / Wereldmuseum Amsterdam has made every effort to trace all rightsholders of all audio and visuals. If you are a rightsholder and have not been contacted, please get in touch with us.