stockwell

Ontstaan van de collectie

De collectie van Wereldmuseum Amsterdam is begonnen in de koloniale periode. Goed te weten is dat de gehele collectie veel breder is en ook uit hedendaagse kunstvoorwerpen bestaat. Wat betreft de koloniale kunst: ja die bevat roofkunst. En kunstobjecten die je kunt zien als onvrijwillig bezitsverlies. We staan zeer positief en open tegenover teruggave hiervan. Daarom is het NMVW in 2019 project gestart waarin we een voorzet doen van uitgangspunten en processen die spelen rond teruggave. Ook hebben we in het verleden op verzoek objecten teruggegeven. Jongste voorbeeld is de kris toegeschreven aan de prins van Diponogoro aan Indonesië in 2020.

Het Nationaal Museum van wereldculturen, waar Wereldmuseum Amsterdam toe hoort, is hoopvol gestemd als het gaat om restitutie. Twintig jaar geleden was dit onderwerp nog niet eens bespreekbaar. Dat is nu wel anders. We zijn ook hoopvol als het gaat om de overheid die nu beleid ontwikkelt, gebaseerd op het adviesrapport van de Raad voor Cultuur. Als museum zien daarnaar uit, omdat de overheid in the end eigenaar is van de collectie. En omdat het helderheid schept, ook voor de aanvragers.

Nationaal Museum van Wereldculturen

Het Nationaal Museum van wereldculturen, waar Wereldmuseum Amsterdam deel van is, houdt vanuit zijn rol contacten met gemeenschappen en herkomstlanden. Tegelijkertijd doen we heel veel onderzoek, ook in samenwerking met gemeenschappen en landen van herkomst. De uitkomsten van de onderzoeken maken we altijd openbaar.

Onderzoek is nodig; opdat we weten waar onze collectie precies vandaan komt. Hoe die te interpreteren is. En wat we precies in huis hebben. Door de onderzoeken te delen, kunnen landen en gemeenschappen van herkomst ook  kennis nemen van de collectie. En bepalen of zij een verzoek om teruggave willen doen. Als zij dat vervolgens doen, hebben wij het huiswerk al gedaan. En kan een overheid sneller beslissen. Het is van belang dat er verzoeken komen van teruggaaf. Het museum, noch de overheid kunnen gaan bepalen voor de landen van herkomst wat ze terug moeten willen. En of zij (kunst)objecten terug moeten willen. Dat besluit is echt aan hen.

RV-2584-169

Provenance-reeks

De Provenance-reeks is een serie publicaties over herkomstonderzoek in ons musea.  
Link
Tekening van het mythische rijdier Buraq, door Teuku Teungoh

PPROCE - Provenance Research on Objects of the Colonial Era

PPROCE, oftewel Provenance Research on Objects of the Colonial Era, is een samenwerkingsproject van het N

Link

Meer informatie