Tekening van het mythische rijdier Buraq, door Teuku Teungoh

PPROCE - Provenance Research on Objects of the Colonial Era

PPROCE, oftewel Provenance Research on Objects of the Colonial Era, is een samenwerkingsproject van het Nationaal Museum van Wereldculturen, het Rijksmuseum Amsterdam en het Expertisecentrum Restitutie bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (ECR/NIOD), met als doel een methodiek te ontwikkelen voor herkomstonderzoek naar collecties met een koloniale context. Het project kon worden uitgevoerd dankzij financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Binnen dit project werden de stappen die nodig zijn voor het doen van herkomstonderzoek naar koloniale collecties in kaart gebracht. Dit werd gedaan aan de hand van een aantal geselecteerde casussen uit Indonesië en Sri Lanka. 

Hoofdbeeld van deze pagina: RV-1429-134 - Tekening van het mythische rijdier Buraq, door Teuku Teungoh - Herkomstverslag 15
 

Uit de collectie van het Nationaal Museum van Wereldculturen zijn 46 objecten uit Indonesië onderzocht, waarvan in 33 herkomstverslagen verslag is gedaan.

De objecten zijn te verdelen in vier verschillende categorieën.

 • De eerste groep (1 t/m 11) is geselecteerd in overleg met het Museum Nasional Indonesia in Jakarta, uit een grote collectie die tot 1883 deel uitmaakte van de collectie van het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden. 
 • De tweede groep (12 t/m 27) is als gevolg van koloniale oorlogen (in Banjarmasin, Aceh, Bali en de Onafhankelijkheidsstrijd) in de collectie van het NMVW gekomen. 
 • De derde groep (28) betreft Boeddhahoofden afkomstig van de Borobudur.
 • De vierde groep (29 t/m 33) bevat voorwerpen die zijn verzameld door particuliere verzamelaars (Georg Tillmann, Martine Tonnet en Freek Kamma).

De herkomstverslagen zijn geschreven door de onderzoekers Tom Quist (1,5,8,9,10, 23, 24) Klaas Stutje (2,3,4,6,7,20 t/m 22, 32), Mirjam Shatanawi (11 t/m 19; 25 t/m 27), Marieke Bloembergen en Melle Monquil (28) en Caroline Drieënhuizen (29 t/m 31, 33). Binnen het project voerden zij hun onderzoek uit in overleg met de leden van de stuurgroep van PPROCE.

Herkomstverslagen

 1. Herkomstverslag 1, Hoofddeksel – Gordel voor Staatsiekris – Staatsiekris 
  RV-360-1475
  RV-360-1481
  RV-360-1481a
   
 2. Herkomstverslag 2, Schild
  RV-360-1623
   
 3. Herkomstverslag 3, Wayang bèbèr platen
  RV-360-5255-5256-5257
   
 4. Herkomstverslag 4, Trofeeschedel
  RV-360-5268
   
 5. Herkomstverslag 5, Staatsiekrissen
  RV-360-5393
  RV-360-5394
   
 6. Herkomstverslag 6, Lans
  RV-360-5839
   
 7. Herkomstverslag 7, Musket
  RV-360-5859
   
 8. Herkomstverslag 8, Staatsiekris
  RV-360-6021
   
 9. Herkomstverslag 9, Brief van de sultan van Madura + Kris van koning Willem I
  RV-360-800
   
 10. Herkomstverslag 10, Staatsiekris 
  RV-360-8082
   
 11. Herkomstverslag 11, Amuletrol
  RV-360-9543a
   
 12. Herkomstverslag 17, Kris met schede
  RV-1599-660
   
 13. Herkomstverslag 18, Handgeschreven Koran
  TM-1482-1
   
 14. Herkomstverslag 19, Paneel van een graftombe
  RV-179-1
   
 15. Herkomstverslag 15, Tekeningen van het mythische rijdier Buraq
  RV-1429-134 en RV-1429-134a
   
 16. Herkomstverslag 20, Laken staatsiejas van Teuku Umar
  TM-674-722
   
 17. Herkomstverslag 21, Zwaard
  TM-1704-11
   
 18. Herkomstverslag 22, Hikayat Makkah Madinah
  RV-163-48d
   
 19. Herkomstverslag 23, Grafsteen – Batu Aceh
  RV-3600-594
   
 20. Herkomstverslag 24, Dolk met schede en Lans met schede
  RV-761-105
  RV-761-114
   
 21. Herkomstverslag 25, Kromme sabel met schede
  TM-H-1669
   
 22. Herkomstverslag 27, Strijdjak
  RV-300-183
   
 23. Herkomstverslag 31, Staatsiekris uit Bali
  RV-3600-193
   
 24. Herkomstverslag 32, Krissen
  RV-3600-1892
  RV-3600-1893
  RV-3600-1894
  RV-3600-1895
   
 25. Herkomstverslag 33, Miniatuurkoran in messingen foedraal
  TM-6441-1
   
 26. Herkomstverslag 34, Katoenen jak met Arabische kalligrafie
  TM-5663-18
   
 27. Herkomstverslag 35, Insigne van de nationalistische Siliwangi divisie
  TM-6092-1
   
 28. Herkomstverslag 36, Stenen hoofden van Boeddha beelden
  TM-A-5945
  TM-A-5946
  TM-A-5947
  TM-A-5948
   
 29. Herkomstverslag 41, Voorouderbeeld
  RV-2432-3
   
 30. Herkomstverslag 42, Model van een saron
  TM-H-350a
   
 31. Herkomstverslag 43, Zalfpot van aardewerk
  TM-H-2285
   
 32. Herkomstverslag 44, Stenen beeld van een Singha
  TM-1772-406
   
 33. Herkomstverslag 45, Handschrift (Lontar)
  RV-1994-10

Eindrapport van het project