Words Matter

Words Matter - Publicatie

Onderzoekspublicatie over mogelijk gevoelige woorden in de museale sector

Samengesteld door het Nationaal Museum van Wereldculturen (Wereldmuseum Amsterdam, Leiden, Berg en Dal en Rotterdam).

Bekijk de publicatie

Blader online door de publicatie Words Matter (kan ook fullscreen) of download deze hieronder.

Bekijk de publicatie | Engels

Blader online door de publicatie Words Matter (kan ook fullscreen) of download deze hieronder.

 

WORDS MATTER

Met deze publicatie dragen de vier musea bij aan de dialoog over het woordgebruik in de museumwereld en sluiten aan bij het maatschappelijke debat over de vraag of bepaalde woorden nog wel van deze tijd zijn. De publicatie belicht dat de beschrijving van een object soms net zoveel betekenis heeft als het object zelf. Dit kan helpen om beter te begrijpen waarom een woord dat voor de een geen lading heeft, bij een ander juist gevoelig ligt. WORDS MATTER biedt inzicht en alternatieven.

Geïnformeerde keuzes

Musea stellen vragen met betrekking tot het gebruik van bepaalde terminologie. Welke woorden gebruiken we wel en welke niet in onze museumteksten en in welke context? Hoe gaan we om met onze collectieregistratie? En is ons woordgebruik eigenlijk nog wel van deze tijd? De publicatie is bedoeld om meer inzicht te geven in de politieke en sociale lading van bepaalde woorden die in musea worden gebruikt. Deze informatie kunnen de lezers, en dan met name museummedewerkers, meenemen bij het schrijven van teksten en het documenteren van objecten. Ook kan de publicatie ondersteuning bieden aan afdelingen zoals Educatie, Marketing en Programmering. Het zou de lezer in staat moeten stellen om beter geïnformeerde keuzes te maken over de woorden die hij of zij gebruikt. Voormalig NMVW-directeur Stijn Schoonderwoerd: “Onze objecten zijn tijdloos, maar de manier waarop we over onze objecten praten en schrijven is dat niet. Woordgebruik is een weerspiegeling van de tijd waarin de woorden worden gebruikt.”

Work in progress

De woordenlijst beoogt niet allesomvattend te zijn. Er zullen ongetwijfeld nog woorden in ontbreken. Deze publicatie is dan ook work in progress, een tussenstand tot nu toe. Het dient als basis om verder te praten en als uitnodiging aan anderen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling ervan. 

Praktische aanpassingen

In 2016 organiseerde het collectief Decolonize the Museum (een groep die musea confronteert met hun taal- en beeldgebruik) op uitnodiging van Wereldmuseum Amsterdam een interventie waarin zij de teksten van de vaste opstelling van het museum kritisch onder de loep namen. Deze kritieken waren vervolgens inspiratie voor de vernieuwing van de museale teksten in 2017. Ook in Wereldmuseum Leiden zullen bepaalde museumteksten worden aangepast, evenals dat het geval is bij de vernieuwingen van Wereldmuseum Berg en Dal en het Wereldmuseum die nu gaande zijn.