Sydelle Willow Smith
Sydelle Willow Smith

Blog | De erfenis van de apartheid

De vrijlating van Nelson Mandela was in 2020 exact 30 jaar geleden. Hij kwam, na 27 jaar gevangenschap, vrij op 11 februari 1990. De nu historische beelden van de vrijlating staan bij veel mensen wereldwijd in het geheugen gegrift. Er kwam een einde aan de periode van apartheid, die ruim veertig jaar duurde. Destijds werden mensen systematisch gesegregeerd, gediscrimineerd en uitgesloten. Het is een moeilijk deel van de Zuid-Afrikaanse geschiedenis waar de inwoners nog altijd de gevolgen van ondervinden. Hoe ga je om met een dergelijke erfenis?

Reflectie & fotograaf Sydelle Willow Smith

Fotograaf Sydelle Willow Smith onderzoekt in haar portrettenreeks Un/Settled de geschiedenis van wit Zuid-Afrika. Met haar foto’s stelt Smith de complexiteit van privileges en schaamte in relatie tot het koloniaal verleden aan de orde. De geportretteerden reflecteren op het gevoel van ergens thuishoren; een gevoel dat door een aantal geportretteerden als ongemakkelijk wordt ervaren. De interviewfragmenten bij de foto’s zorgen ervoor dat bewustzijnsprocessen worden gestimuleerd bij zowel de geportretteerde als de kijker.

Naast indrukwekkende portretten heeft Smith de fotoserie verrijkt met landschapsfoto’s waarin witte Zuid-Afrikanen op een andere manier aanwezig zijn. In dit werk neemt ze het woord fotografie letterlijk en weet Smith met licht te schrijven. Het gekozen tijdstip op de dag draagt bij aan de sfeer op de foto’s. De combinatie van licht en kleur maakt dat de sfeer op deze landschapsfoto’s als drukkend ervaren kan worden. Daarmee bevestigt Smith het ongemak van haar reportage Un/Settled.

Sydelle Willow Smith
Fotocredit: Sydelle Willow Smith (Zuid-Afrika), Un/Settled

Over Sydelle Willow Smith

Sydelle Willow Smith is een Zuid-Afrikaanse fotograaf. Ze groeide op in de jaren vlak na de apartheid. Haar werk is sociaal geëngageerd en in het maken en tonen zoekt Smith de participatie van het publiek. Dit zien we duidelijk terug in de reportage Un/Settled. Ze publiceerde onder andere in Le Monde en The New York Times.

Sydelle Willow Smith
Fotocredit: Sydelle Willow Smith (Zuid-Afrika), Un/Settled

Door de lens van

De tentoonstelling ‘Door de lens van’ laat het werk zien van zestien getalenteerde fotografen die afkomstig zijn uit verschillende Afrikaanse landen. Met uiteenlopende thema’s als wederopbouw, verstedelijking, oorlog, geboorte en gender toont de expositie het menselijke en nieuwsgierig makende verhaal van zowel de fotograaf als de gefotografeerde.

De fotografen wier werk in de expositie te zien is, zijn aangesloten bij de African Photojournalism Database. In 2016 is het platform door World Press Photo en Everyday Africa opgericht en inmiddels zijn er meer dan 600 fotografen aangesloten en wordt hun werk door de internationale media opgepakt.

Sydelle Willow Smith
Fotocredit: Sydelle Willow Smith (Zuid-Afrika), Un/Settled