Maquette
Vaste tentoonstelling

tentoonstelling What's the Story

Op speeddate met het Wereldmuseum Amsterdam? In de expo What's the Story kom je meer te weten over de koloniale geschiedenis van het museum, de wereldberoemde collectie en de architectuur van het museumgebouw.

Het Wereldmuseum Amsterdam is in beweging en verandert, net als de samenleving. Vroeger moest het vooral onze 'koloniale glorie' uitdragen. Tegenwoordig toont het museum de historische collectie vanuit verschillende perspectieven. Daarmee nodigt het uit tot reflectie en maatschappelijke discussie.

Dwarsdoorsnede van de collectie

Deze tentoonstelling laat je op een laagdrempelige manier de ontstaansgeschiedenis van het museum zien. Aan de hand van een aantal objecten, een maquette van het gebouw en vragen en antwoorden, vertellen we over de koloniale oorsprong van het Wereldmuseum Amsterdam en de hedendaagse betekenis ervan.

150 jaar museumgeschiedenis

In vogelvlucht nemen we je mee langs bijna 150 jaar aan museumgeschiedenis. Een geschiedenis die een veranderende visie op het museum, de collectie en de tentoonstellingen weerspiegelen in relatie tot het koloniale verleden en de wereld van vandaag.

Maquette
Maquette van het Koninklijk Instituut voor de Tropen

Dit is een maquette van het Wereldmuseum Amsterdam en het KIT, die allebei voortkomen uit het Koloniaal Instituut dat zo’n 100 jaar geleden werd opgericht. Kleine projecties in de maquette vertellen over de geschiedenis van het instituut en over de koloniale symboliek van de talloze kunstwerken in het gebouw.

Klederdracht of mode?

Musea presenteren kleding nog vaak als klederdracht of volkskostuum. Dat klinkt als traditioneel en niet-veranderlijk. ‘Westerse’ kleding ziet men daarentegen als snel veranderend en trendgevoelig, oftewel als mode. Het Wereldmuseum Amsterdam kijkt nu met andere ogen naar zijn wereldberoemde textielcollectie. Het is een prikkelende vraag: wanneer is iets mode?

Mode is een toegankelijke manier om te laten zien hoe globalisering werkt, hoe culturen elkaar beïnvloeden en hoe culturele toe-eigening werkt. De outfit van het populaire Amsterdamse merk Daily Paper is bijvoorbeeld duidelijk geïnspireerd op global streetwear en Arabische vormen en teksten. 

Wereldwijd verzamelen

Een danssieraad uit Suriname, een netsuke uit Japan, een Koran uit Indonesië: het Wereldmuseum Amsterdam verzamelt voorwerpen uit allerlei culturen van over de hele wereld. Waarom? Omdat zo’n collectie ons laat kennismaken met de veelzijdigheid van de mensheid als geheel. Onderwerpen als religie, dagelijks leven, ambachten en kunst staan hierbij centraal.

Vragen en antwoorden in de expo

Het museum heeft voorwerpen via verschillende wegen verworven. Objecten zijn gekocht, geschonken en soms geroofd. Dat gebeurde in de context van koloniale onderdrukking, handel, militaire acties, wetenschappelijke projecten, en missie en zending. 

Een groot deel van onze collectie is verzameld in de koloniale periode. Objecten die niet vrijwillig zijn afgestaan, of een grotere culturele waarde hebben in het land van herkomst, komen wat het Wereldmuseum Amsterdam betreft in aanmerking voor teruggave. 

Is alles wat je hier ziet geroofd?

Wij verkopen incidenteel collectiestukken en houden ons daarbij strikt aan het nationale en internationale beleid op dit gebied. Dit beleid is samen met de Rijksoverheid en de museumsector bepaald, zodat afstoting van collectie alleen bij wijze van uitzondering en op een correcte manier gebeurt. De opbrengst moet altijd ten goede komen aan de collectie.

Verkopen jullie weleens collectiestukken?

De machtsverhoudingen tussen Europeanen en niet-Europeanen waren vaak zeer ongelijk, met name vroeger in de koloniën. Dat wil echter niet zeggen dat álles oneerlijke handel was. Zo was er al vanaf het moment dat musea begonnen te verzamelen, sprake van toeristenkunst en handel in voorwerpen die speciaal voor de Europese markt werden geproduceerd. Het is daarom nodig dat je van geval tot geval onderzoekt hoe de transactie heeft plaatsgevonden, voordat je een oordeel kunt vellen. 

Foto's op deze pagina door: Ayako Nishibori

Was het wel eerlijke handel?