Culturele toe-eigening, Kirsten van Santen

Wanneer is cultuur van jou?

Delen of stelen?

Mag je zo maar iets overnemen uit een cultuur die niet de jouwe is? En wie gaat daar eigenlijk over? De laatste jaren wordt veel gediscussieerd over dit soort vragen, vooral op sociale media. Deze discussie gaat over culturele toe-eigening: het nemen van elementen uit een andere cultuur en die gebruiken voor eigen doeleinden of winstoogmerk. Denk aan symbolen, kleding, haardracht, dans, muziek of taal.

Nu is cultuur altijd in beweging en een grote inspiratiebron voor nieuwe creaties. Maar als dit gebeurt zonder enig bewustzijn en respect, kan dat mensen kwetsen. Vooral als er sprake is van een ongelijke machtsverhouding: als de groep die toe-eigent behoort tot een meerderheid, en dus machtiger is dan de groep waartoe de culturele uitingen behoren. In Things That Matter ontdek je tientallen voorbeelden die tot ophef leidden.

Beeld: Kirsten van Santen / Tropenmuseum