Pepper, robot, cool japan, tropenmuseum

Robots

Ontmoet Pepper, onze menselijke robot

Mens, machine, vriend, vijand. Japan is gefascineerd door robots en de wereld is gefascineerd door Japanse robots. Want geen land ter wereld wordt meer met mensachtige machines geassocieerd dan Japan. Zoals zo vaak, stammen die associaties zowel uit de werkelijkheid als uit de fantasie. Het land produceert veel robots, zowel in fabrieken en laboratoria als in strips, films en games.

Terwijl over de hele wereld aan de nieuwste generatie robotica wordt gesleuteld, blijft de Japanse benadering uniek: daar wordt de robot niet gezien als levenloos mechanisch hulpje, maar als een bezield wezen. Dit is deels terug te voeren op het shintoïsme, dat ervan uit gaat dat natuurlijke fenomenen en sommige voorwerpen bezield zijn.