Stijn Schoonderwoerd
Persbericht:

Wijziging in directie van Nationaal Museum van Wereldculturen / Wereldmuseum

Per 1 januari jl. is de directiesamenstelling van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW)/ Wereldmuseum (WMR) veranderd. Wayne Modest is per die datum benoemd tot inhoudelijk directeur. Hiermee wordt een 2-hoofdige directie geformeerd. Een maand later komt de positie van algemeen directeur vacant: Stijn Schoonderwoerd vertrekt na ruim 8,5 jaar om op 1 februari algemeen directeur bij Nationale Opera & Ballet te worden.

Nieuwe directiestructuur

De afgelopen maanden is in samenspraak met de Raad van Toezicht toegewerkt naar de invoering van een tweehoofdige directie, bestaande uit een algemeen en een inhoudelijk directeur die samen het museum leiden. Deze vernieuwing maakt onderdeel uit van een na de zomer in gang gezet optimalisatieproces van de organisatiestructuur. Schoonderwoerd: “Gezien de omvang van de organisatie, met inmiddels vier locaties, was het een logische stap om de directie uit te breiden. Met een 2-hoofdige directie kan er meer energie en kwaliteit ingezet worden voor de verdere ontwikkeling van NMVW en de afzonderlijke locaties.”

Aanstelling inhoudelijk directeur

De aanstelling van Prof. Dr. Modest als inhoudelijk directeur is een natuurlijke stap. Sinds 2017 was hij plaatsvervangend directeur van het museum en vanaf 2014 hoofd van diens Research Center for Material Culture. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke koers van NMVW/WMR met verschillende activiteiten op het gebied van onder andere dekolonisatie, gender, diversiteit en de gevolgen van klimaatverandering. Als inhoudelijk directeur gaat Modest deze koers voortzetten. Modest: ”Mijn inspiratiebron is de rijkheid van onze collectie; een unieke staalkaart van de menselijke creativiteit. Hiermee zijn wij als geen ander in staat om meerstemmige perspectieven te laten zien, waarbij wij verbindingen leggen tussen mensen, culturen en het heden, verleden en de toekomst. Ik zie er in mijn nieuwe rol naar uit om met diverse partners samen te werken aan de missie van het museum: bijdragen aan een betere wereld.”

Wayne Modest
Wayne Modest, Inhoudelijk directeur NMVW

Nieuwe stap Schoonderwoerd

Met het vertrek van Stijn Schoonderwoerd naar Nationale Opera & Ballet ontstaat per 1 februari a.s. een vacature voor algemeen directeur. Schoonderwoerd verlaat het museum na ruim 8,5 jaar. Hij leidde tussen 2012 en 2014 de fusie van het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en het Afrika Museum tot het Nationaal Museum van Wereldculturen. Onder zijn leiding werden de musea weer op de kaart gezet met een nieuwe maatschappelijke positionering, een groot aantal samenwerkingsprojecten, stijgende bezoekersaantallen en de nodige vernieuwingen in de museuminrichting. In 2017 startte de samenwerking met het Wereldmuseum Rotterdam dat -net als het Tropenmuseum 5 jaar eerder-  met opheffing werd bedreigd. In 2020 werd het Wereldmuseum na een grondige herinrichting succesvol heropend.

Koen Becking, voorzitter Raad van Toezicht: “De vier musea doen er weer toe en we zijn Stijn zeer erkentelijk voor de belangrijke rol die hij daarin gespeeld heeft. In samenwerking met zijn team is hij erin geslaagd de noodzakelijke vernieuwingen door te voeren en de musea relevant te maken. We betreuren zijn vertrek, maar zijn er trots op dat hij algemeen directeur bij het internationaal toonaangevende Nationale Opera & Ballet wordt. Wij wensen hem alle succes toe.”  

Schoonderwoerd over zijn vertrek: “Door de introductie van een 2-hoofdige directiestructuur, die ik samen met de Raad van Toezicht de afgelopen maanden heb voorbereid, is continuïteit in de directie na mijn vertrek verzekerd. Ik vertrek dan ook met een gerust hart, in de wetenschap dat met Wayne als inhoudelijk directeur ons beleid wordt voortgezet”.

De Raad van Toezicht stelt op korte termijn een interim-algemeen directeur aan, die samen met Wayne Modest de directie vormt. Tevens start de Raad van Toezicht het proces om te komen tot de definitieve invulling van de positie van algemeen directeur.  

Achtergrond informatie over Wayne Modest

Prof. Dr. Wayne Modest (48) is sinds 2014 hoofd van RCMC en plaatsvervangend directeur van NMVW/WMR. Daarvoor was hij van 2010 tot 2014 Hoofd Conservatoren van het Tropenmuseum, na eerder verschillende managementfuncties te hebben vervuld in musea in het Verenigd Koninkrijk en Jamaica. Ook is Modest buitengewoon hoogleraar Material Culture and Critical Heritage Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast vervult hij posities als lid van de Raad van Toezicht van de Rietveld Academie, bestuurslid van Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, bestuurslid van het KITLV en Trustee van The James Henry Green Charitable Trust in het Verenigd Koninkrijk.

Achtergrond informatie over Stijn Schoonderwoerd

Stijn Schoonderwoerd (54) is Algemeen Directeur/Bestuurder van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Daarnaast is hij sinds 1 mei 2017 ook directeur van het Wereldmuseum Rotterdam, waarmee het NMVW een samenwerkingsverband heeft en directie, management en toezicht deelt. Schoonderwoerd is econoom en was eerder Algemeen Directeur van Rijksmuseum Volkenkunde, Zakelijk Directeur van Het Nationale Ballet, directielid van Het Muziektheater Amsterdam, en Algemeen Directeur van het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest.

 

noot voor de redactie, niet ter publicatie Voor meer informatie en interviewaanvragen voor Wayne Modest en Stijn Schoonderwoerd neemt u contact op met persvoorlichting NMVW, Coromandel Brombacher: pers@wereldculturen.nl of tel 06-53152835.