Samenwerking NMVW en Wereldmuseum
Persbericht:

Toekomst Wereldmuseum Rotterdam

'Wereldmuseum Rotterdam verder onder paraplu van Nationaal Museum van Wereldculturen'

Het Nationaal Museum van Wereldculturen en het Wereldmuseum Rotterdam tekenden een samenwerkingsovereenkomst, die het Wereldmuseum vanaf nu onder de paraplu brengt van het Nationaal Museum van Wereldculturen, dat verder bestaat uit het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde.

Met deze samenwerking is het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) –nadat eerder het met sluiting bedreigde Tropenmuseum werd gered- opnieuw betrokken bij het behoud van een volkenkundig museum. Recentelijk werden bovendien de collecties van Museum Nusantara uit Delft en de collectie van het AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst uit Utrecht bij het NMVW in veilige haven gebracht.

Stijn Schoonderwoerd, directeur van Nationaal Museum van Wereldculturen over de samenwerking met het Wereldmuseum: “Wij zijn ontzettend blij dat het Wereldmuseum door middel van deze samenwerking behouden blijft en dat we de Rotterdamse wereldcollectie in deze wereldstad kunnen blijven tonen. Met deze krachtenbundeling kunnen wij onze gezamenlijke missie naar een hoger niveau tillen. En de collectie waar we verantwoordelijkheid voor dragen behoort, door de aanvulling vanuit het Wereldmuseum, inmiddels tot de absolute wereldtop.”

Het beste van twee werelden

Het Wereldmuseum Rotterdam en het Nationaal Museum van Wereldculturen fuseren niet, maar delen wel toezicht, bestuur, management en collectiedeskundigheid (een personele unie). Het Wereldmuseum blijft zo als zelfstandige stichting een Rotterdams museum en heeft optimaal profijt van de expertise en het netwerk van het NMVW. Dit betekent in de praktijk dat het huidige NMVW-management ook het Wereldmuseum aanstuurt, en dat de beide Stichtingen dezelfde raad van Toezicht hebben gekregen. 

De directeur van het NMVW, Stijn Schoonderwoerd, is vanaf nu dus ook de directeur van het Wereldmuseum. Met deze constructie en met het gezamenlijke meerjarenbeleid is een gemeentelijke subsidie van € 5 miljoen per jaar verzekerd voor het Wereldmuseum in het samenwerkingsverband met het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Nieuwe koers

Het Wereldmuseum zal maatschappelijker gaan programmeren met behoud van de eigenheid van het Rotterdamse museum en met tentoonstellingen die aansluiten bij het multiculturele karakter van de wereldhavenstad. Rotterdamse cultuurwethouder Pex Langenberg: “Alle partijen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om het Rotterdamse Wereldmuseum door de samenwerking met het Nationaal Museum van Wereldculturen een nieuwe toekomst te bieden. Ik ben trots op de ambitieuze plannen waartoe dit nu al heeft geleid. 

Het Wereldmuseum krijgt weer de status die een wereldhavenstad als Rotterdam verdient.” Net als de andere musea onder de paraplu van het Nationaal Museum van Wereldculturen zal het Wereldmuseum juist in deze tijd van polarisatie laten zien wat mensen wereldwijd verbindt in plaats van te benadrukken hoe culturen van elkaar verschillen.

Om dat te bereiken organiseert het Nationaal Museum van Wereldculturen meer thematische tentoonstellingen – bijvoorbeeld over lichaamsversiering in de hele wereld-, is er meer aandacht voor de zgn. populaire cultuur en worden vraagstukken van identiteit en diversiteit behandeld met een reeks van debatten en evenementen.

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie contact op met Karin Flierman karin.flierman@wereldculturen.nl  / +31 (0)88 0042 815