Gebouw Wereldmuseum Amsterdam

Steunbetuiging

Wij zijn diep geraakt door het immense leed dat het geweld in Gaza en Israël veroorzaakt. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers, hun families en nabestaanden. Wij leven oprecht mee met hen in andere delen van de wereld die ook indirect door deze tragedie zijn geraakt.

Het Wereldmuseum sluit zich aan bij de internationale beweging die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, toegang tot humanitaire hulp voor de mensen in Gaza en het vrijlaten van alle gijzelaars. We dringen aan op het respecteren van de Conventie van Genève en het humanitair oorlogsrecht.

Als Wereldmuseum zijn we uitgesproken in onze veroordeling van dit voortdurende geweld dat al zo lang het leven kost van zovelen; al zo lang het leven van zovele onschuldige burgers onteert. We willen duidelijk stellen dat we oorlog veroordelen, en elke vorm van geweld die de waardigheid van het leven ontkent. Als museum willen we bijdragen aan een rechtvaardigere en eerlijkere wereld, een wereld met meer empathie en begrip voor elkaar, die de ontwikkeling van eenieder ondersteunt. Indachtig onze geschiedenis moet dit een antikoloniale wereld zijn, een wereld waarin geen plaats is voor enige vorm van racisme, enige vorm van discriminatie, inclusief islamofobie of antisemitisme.

Als Wereldmuseum proberen wij een huis te zijn waar mensen samen kunnen komen voor verbinding. Wij bieden ruimte voor reflectie, waarbij we geloven in de helende kracht van kunst, erfgoed en verhalen. We leggen daarbij de nadruk op de verhalen van ongehoorde en gemarginaliseerde stemmen.