Lesmateriaal slavernijverleden

Sporen van slavernij

Lesprogramma: racisme

Dit lesprogramma duurt 60-90 minuten en is ontwikkeld voor basisschoolleerlingen uit groep 7 & 8 en leerlingen van de onderbouw in het voortgezet onderwijs. In deze les staat het onderwerp ‘racisme’ centraal.

De les bestaat uit drie onderdelen: 

  • Een introductie over de slavernijgeschiedenis.
  • Meer informatie over het onderwerp racisme en hoe je dit vandaag de dag terug ziet.
  • Een afsluitende creatieve verwerkingsopdracht.

Digitale les Lesson Up

De les kun je vinden via LessonUp. Lees van tevoren de lesvoorbereiding op elke slide. Vervolgens speel je de les af via het digibord. Geef de leerlingen de inlogcode waarmee zij individueel op de vragen kunnen reageren.