Ritueel specialisten

Ritueel specialisten

De tentoonstelling belicht een aantal genezingspraktijken

Voor miljoenen mensen in de wereld zijn verschillende genezingspraktijken belangrijk. Hieraan ligt een ander wereldbeeld en kennissysteem ten grondslag dan dat van de westerse medische wetenschap. In zaal 1 van de tentoonstelling maak je kennis met zes ritueel specialisten die werkzaam zijn in Nederland. Allen werken vanuit het principe dat er geen onderscheid is tussen lichaam en geest, mens en natuur.

Marian Markelo

Marian Markelo is docent verpleegkunde en winti priesteres. Winti betekent letterlijk wind en Marjan Markelo typeert winti als “een filosofische en religieuze uiting uit Suriname die is ontstaan ten tijde van de slavernij.” Er worden verschillende winti’s, ‘natuurgeesten’ onderscheiden. Markelo zet zich actief in om haar kennis over winti te verspreiden. Ze geeft lezingen, lessen en organiseert feesten ter ere van verschillende winti’s.

Marian Markelo winti priesteres - Helende kracht

Alfred Quenum

Alfred Quenum uit Benin werd als kind na het overlijden van zijn opa ernstig ziek. Zijn opa was kossalite, een speciale rang in de West-Afrikaanse vodun religie. Alfreds ziek zijn werd daarom opgevat als een roeping om zijn grootvader op te volgen.Toen zijn familie hieraan gehoor gaf en hem naar een tempel bracht, ging het meteen beter met de zieke. Hierop volgde voor Alfred Quenum een jarenlange vodun opleiding. Hij woont inmiddels al jaren in Nijmegen en naast zijn priesterschap is hij musicus en theatermaker.

Alfred Quenum Helende kracht

Marco Hadjidakis

Marco Hadjidakis is ceremonieleider van de Santo Daime gemeenschap in Den Haag. De oorsprong hiervan ligt in Brazilië, waar de Santo Daime religie aan het begin van de twintigste eeuw ontstond. Inmiddels zijn er wereldwijd gemeenschappen. Deze religie bevat elementen van het christendom en andere eeuwenoude tradities uit het Amazonegebied en West-Afrika. Alles draait om  het geloof in ‘de andere wereld’, een andere spirituele dimensie, die je zou kunnen bereiken door het drinken van daime. Daime is een middel dat van oudsher Zuid-Amerikaanse sjamanen gebruikten. Deze drank is een mix van de lianen en bladeren van bepaalde planten uit de Amazone en heeft een bewustzijnsveranderende werking. Inname heeft grote impact: je wordt verondersteld een spirituele reis naar diepere lagen van jezelf en de kosmos te maken. Het idee is dat dit je kan helpen om je eigen leven, lichaam en geest beter te begrijpen.

Marco Hadjidakis

Daan van Kampenhout

Daan van Kampenhout verdiept zich al jarenlang in sjamanisme en geeft ook trainingen en sessies. Hij is in de leer geweest bij leraren uit onder andere Noord-Amerika en Lapland en hij ontwikkelde zijn eigen sjamanistische methode. Daarnaast is hij beeldend kunstenaar en ontwerper van rituele kostuums. Die kostuums zijn geïnspireerd op dromen, mythes en voorbeelden die hij in musea heeft gezien en waaraan hij een eigen spirituele en artistieke interpretatie verbindt. Ook in de tentoonstelling kun je werk van Van Kampenhout tegenkomen.

Daan van Kampenhout - Helende kracht

Petra Nelstein

Met haar opleiding en werkervaring op het gebied van palliatieve verpleging en psychosociale therapie vanuit de antroposofie, kent Petra Nelstein de westerse geneeskunde. Daarnaast heeft zij zich ontwikkeld tot wat ze zelf noemt Mestizo-sjamaan. Mestizo is eigenlijk een beladen Spaanse term voor mensen met Europese en inheems Zuid-Amerikaanse voorouders, maar die term geeft voor Petra Nelstein het beste weer hoe ze haar behandelingen vorm geeft.

Petra Nelstein - Helende kracht

Coby Rijkers

Coby Rijkers groeide op in een Brabantse boerenfamilie. Daar leerde ze van alles over planten en dieren en hun geneeskrachtige werking. Op volwassen leeftijd, tijdens een vakantie in Engeland, bezocht Coby The Museum of Witchcraft and Magic in Boscastle. Daar raakte ze enorm gefascineerd door het onderwerp hekserij. Alsof er puzzelstukjes op hun plaats vielen: elementen uit haar jeugd, de geneesmiddelen op basis van natuurlijke ingrediënten die haar oma vroeger samenstelde, opvoeding en eerdere paranormale ervaringen. Ook zag ze volop raakvlakken met haar vakgebied, biologie. Terug in Nederland is ze zich volop gaan verdiepen in hekserij, voor haar een manier van leven.

Coby Rijkers - Helende kracht