Persfoto naamsverandering
Persbericht:

Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum verder onder één naam

Eén naam

De museumkoepel Nationaal Museum van Wereldculturen − Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde − én Wereldmuseum maakten vandaag bekend dat zij later dit jaar onder één naam verdergaan: Wereldmuseum.

Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum verder onder één naam

Vanaf de fusie in 2014 hebben de musea een andere koers ingezet. De nieuwe naam is een logische nieuwe stap van deze transitie. Het museum, samen goed voor ruim 310.000 bezoekers in 2022, voert 1 naam, 1 missie over verschillende locaties.

Nieuwe naam past bij onze missie
'De korte en krachtige naam past in een ontwikkeling die we ook in de landen om ons heen zien: Weltmuseum Wenen, World Museum Liverpool. De naam Wereldmuseum past bij onze missie waarin we willen inspireren tot wereldburgerschap’, aldus algemeen directeur Marieke van Bommel. ‘Met onze tentoonstellingen en activiteiten, maar ook in ons voortdurende onderzoek gaan we uit van een wereld die we met elkaar delen en waarin we elkaar beïnvloeden. En juist dát willen we tot uiting brengen in de nieuwe naam. Bovendien sluit deze verandering aan bij de belofte die we in 2018 deden met onze publicatie Words Matter. De publicatie geeft inzicht in het effect van woordkeuze en geeft handvatten om andere keuzes te maken. Het woordgebruik in onze musea is daar al op aangepast, nu vervolgen we deze ingeslagen weg met een nieuwe naam.’

De naam Wereldmuseum wordt in de nazomer door de vier musea in gebruik genomen. Dan wordt ook de nieuwe huisstijl gelanceerd.