Ruwatan Tanah Air Beta
Persbericht:

Onze koloniale erfenis opent 24 juni in Wereldmuseum Amsterdam

Nieuwe vaste expositie over koloniaal verleden en de doorwerking ervan

Wereldmuseum Amsterdam opent 24 juni 2022 zijn nieuwe, vaste expositie Onze koloniale erfenis. De tentoonstelling laat zien hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en hoe mensen kolonialisme doorstonden. Onze koloniale erfenis is het sluitstuk van een jarenlange vernieuwingsslag en beslaat 1200 m2. Door te laten zien hoe de koloniale geschiedenis een onvoltooid verleden tijd is, wil Wereldmuseum Amsterdam bijdragen aan het debat in de samenleving en aan een meer rechtvaardige maatschappij.

Onze koloniale erfenis bevat zo’n 500 voorwerpen en kunstobjecten uit de uitgebreide collecties van het Nationaal Museum van Wereldculturen, waar het Wereldmuseum Amsterdam onderdeel van is, aangevuld met nieuwe, hedendaagse kunst. Centraal staan het Nederlandse koloniale verleden in Suriname en het Caraïbisch gebied en Indonesië en de doorwerking die dat verleden tot op vandaag de dag heeft. Denk aan ongelijkheid, racisme, uitsluiting en uitbuiting. Denk ook aan onze diverse samenleving, cultuur, een gedeelde keuken, taal en muziek.

Hoop, verzet, veerkracht

Aan de hand van tien thema’s zoals expansie en handel, consumptie en productie, arbeid en uitbuiting, racisme en verzet, taal en religie gaat de expositie in op de koloniale werking en structuren. En laat zien hoe mensen in gekoloniseerde landen hier steeds tegen ageerden. Daarbij ligt de focus op hoop, verzet, veerkracht en creativiteit. Een team van conservatoren brengt momenteel historische voorwerpen, verhalen, kunstwerken, films en foto’s bijeen. Ook krijgt een aantal kunstenaars het verzoek speciaal voor de expositie werk te maken.

Bewustwording van de onvoltooid verleden tijd 

Met Onze koloniale erfenis wil Wereldmuseum Amsterdam bijdragen aan bewustwording van de structuren en verhoudingen in de maatschappij die met kolonialisme zijn geïntroduceerd. En die doorwerken in vandaag de dag als het gaat om beeldvorming, taalgebruik. Om zo meer inzichtelijk te maken hoe kolonialisme de hedendaagse samenleving heeft vormgegeven. Daarnaast wil het museum met de tentoonstelling de bezoeker bruikbare kennis aanreiken om zo te inspireren tot diens individuele bijdrage aan een rechtvaardigere wereld.

Educatie en programmering 

Een team van educatiemedewerkers en docenten werkt aan een educatiepakket voor het Middelbare Onderwijs. Daarnaast werkt Wereldmuseum Amsterdam aan een uitgebreide programmering met debatten en (theater)optredens rond dit thema. Hierbij werkt Wereldmuseum Amsterdam samen met diverse partijen.

In samenwerking met velen

Onze koloniale erfenis komt tot stand in gesprek met vele partijen en betrokkenen. Zo werkt Wereldmuseum Amsterdam onder meer samen met academische experts, onderwijsexperts, publiek, communities en experts op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 


------------------------------------------------------------------- 
noot voor redactie niet ter publicatie 
Voor meer informatie of interview verzoeken neemt u contact op met de persafdeling Coromandel Brombacher pers@wereldculturen.nl of 06-53152835  
 
Het beeldmateriaal hieronder is vrij van rechten mits gebruikt in de context van de expositie en mits naamsvermelding maker.