The critical visitor
Publicatie

De kritische bezoeker

Publicatie met kritische reflecties op huidige praktijken in musea en archieven

Samengesteld door Universiteit Maastricht, de Reinwardt Academie en Wereldmuseum als onderdeel van The Critical Visitor onderzoeksconsortium. Geredigeerd door Eliza Steinbock en Hester Dibbits. Download gratis het e-book! 

Over het boek

De kritische bezoeker: Erfgoedpraktijken in verandering bespreekt de huidige museale en archiefpraktijken die intersectionele benaderingen integreren om ongelijke cultuurparticipatie recht te zetten en in te gaan op de eisen van kritische bezoekers die historisch gemarginaliseerd zijn binnen een culturele context. Het boek wil een zelfkritische benadering ontwikkelen van de praktijken van mensen in en rond musea en archieven, vooral voor de manier waarop deze instituten tekortschieten, systemen van ongelijkheid in stand houden of erdoor gefrustreerd worden. Door het delen van deze reflecties van professionals binnen de culturele en erfgoedsector in Nederland, hopen we een meer open sfeer te bevorderen, een agenda van sociale rechtvaardigheid te stimuleren en kritische woordenschat en voorbeelden te bieden aan lezers die mogelijk geconfronteerd worden met soortgelijke worstelingen. We richten ons op de benaderingen die intersectionaliteit bieden en praktijken van toegankelijkheid en inclusiviteit die ook onder andere woorden bekend staan (diversiteit, gelijkheid, belonging, antiracisme, queering, cripping). 

WIP CV inhoudsopgave

De uitgave is bedoeld voor studenten en professionals in het erfgoedveld, wetenschappers die inzicht willen krijgen in de state of the art van de Nederlandse culturele sector en andere geïnteresseerde en betrokken lezers. Het brengt gedeelde ervaringen en reflecties samen van professionals die samenwerken met en werken binnen culturele instellingen in Nederland. Het is grotendeels gebaseerd op de vijftien wetenschappelijke, publieke en private partners die deelnamen aan de Field Labs van het Critical Visitor-project, een onderzoeksvorm die werd omschreven als ‘het testen van intersectionele benaderingen van inclusieve acties in museum- en archieflocaties’.

Bij het vormgeven van de bundel hebben de redacteuren zich laten inspireren door de provocaties en lessen van de vijf Field Labs. De essays bevatten reflecties van mensen uit de praktijk over hoe hun inclusiviteits- en toegankelijkheidspraktijken werken, welke emoties actief en inactief zijn, op welke ethische horizon ze gericht zijn, welke logica hun praktijken structureren, welke concepten ze vormgeven. De deelnemers onderzoeken ook de details van de emoties die intersectionele ervaringen met het beoefenen van diversiteit en inclusie kleuren en vormgeven: het ongeduld, de moeite om samenwerking te kanaliseren, de scherpte van schuld en schaamte, en de uitputting van feministisch werk. 

Bekijk en download de publicatie

Over Work in Progress

Deze publicatie maakt deel uit van de Work in Progress-reeks, een doorlopend project dat tot doel heeft meer zelfkritische benaderingen te ontwikkelen voor de praktijken van onze musea en onze medeplichtigheid aan ongelijkheden die in die praktijken zijn ingebed. De serie verkent verschillende belangrijke onderwerpen, deelt onze eigen ervaringen en nodigt anderen uit hetzelfde te doen. 

Kom naar de boeklancering

Op vrijdagmiddag 15 maart 2024 wordt De kritische bezoeker gelanceerd in Wereldmuseum Amsterdam. Tijdens het programma komen onder andere Wayne Modest, Charl Landvreugd, Mirjam Sneeuwloper, Eliza Steinbock en Hester Dibbits aan het woord. Meld je aan via de website van het Research Center for Material Culture.