Marieke van Bommel
Persbericht:

Marieke van Bommel nieuwe algemeen directeur

De Raad van Toezicht van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum maakt vandaag bekend dat Marieke van Bommel is benoemd tot algemeen directeur. Zij vervult hiermee de vacature ontstaan met het vertrek van alg. directeur Stijn Schoonderwoerd begin dit jaar naar Nationale Opera en Ballet. Van Bommel vormt per 1 januari 2022 samen met inhoudelijk directeur Wayne Modest de tweehoofdige directie van de vier musea.

Als directeur van MAS in Antwerpen, bouwde Marieke van Bommel het MAS verder uit tot een open huis dat sterk in verbinding staat met de stad en haar gemeenschappen via intensieve participatietrajecten. De innoverende jongerenwerking ‘Mas in Jonge Handen’ kende haar hoogtepunt met de expo Instinct, de eerste expo volledig gebouwd voor en door jongeren. De laatste tijdelijke expo van het MAS, 100XCongo, ontving de British Museum & Heritage Awards voor ‘Best international exhibition of the year’.

Marieke-van-Bommel

Onder de leiding van Marieke heeft het MAS de laatste jaren gewerkt aan het sterker positioneren van de collectie en de kernwaarden van het museum naar partners en het brede publiek. Ze bouwde het MAS in de nationale en internationale museumsector verder uit tot een plek voor de mensen uit de stad, een plek voor experiment en een plek waar je naar de stad, naar de wereld én naar jezelf kijkt.

Bij NMVW/Wereldmuseum staat Van Bommel onder meer voor de opdracht de musea als geheel en de afzonderlijke locaties nog verder te laten groeien in hun (inter)nationale relevantie voor een steeds diverser publiek. Samen met inhoudelijk directeur Wayne Modest zal zij hier invulling aan geven.

Marieke van Bommel: ”Ik voel mij zeer verbonden met de missie van het Nationaal Museum van Wereldculturen en het Wereldmuseum om bij te dragen aan het wereldburgerschap. Het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, Afrika Museum en het Wereldmuseum zijn zeer relevante musea die midden in de samenleving staan. Juist deze musea kunnen een bijdrage aan het maatschappelijke debat over hoe mensen en collecties met elkaar verbonden zijn, in het verleden, heden en toekomst leveren. Ik kijk er naar uit om met de prachtige collectie en het team van NMVW en Wereldmuseum aan de slag te gaan.”

Inhoudelijk directeur Wayne Modest is verheugd over de komst van Marieke van Bommel: ”Nationaal en internationaal is er een ontwikkeling gaande waarin musea hun rol in de maatschappij herijken. Als het gaat om de vraag wat musea zijn en wat ze zouden moeten zijn, ingegeven door globale en lokale ontwikkelingen. Ook NMVW en Wereldmuseum kijken binnen deze ontwikkelingen steeds weer naar hun rol en hun belangrijke collecties, opdat zij een rol kunnen spelen in het beter begrijpen van het verleden, en het heden. Ik wil dit graag samen met Marieke van Bommel doen. Mede door wat zij heeft gedaan bij MAS weten we dat we een gedeelde visie hebben over wat het museum zou moeten zijn, nu en in de toekomst.”

Koen Becking, voorzitter Raad van Toezicht: “De Raad is bijzonder blij aan te kondigen dat Marieke van Bommel is benoemd als de nieuwe algemeen directeur van NMVW en Wereldmuseum. Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde zijn in 2014 gefuseerd, en ze doen er weer toe. Samen met het Wereldmuseum. Naast haar schat aan ervaring in de museale sector, zien we een grote toegevoegde waarde als het gaat om het verbinden van mensen, en verleden, heden, toekomst. Als het gaat om collecties, als het gaat om de musea. Het NMVW heeft als missie bij te dragen aan een betere wereld, door met een open blik op de wereld mensen met elkaar te verbinden, te inspireren en perspectieven kantelen. We denken dat Marieke van Bommel als algemeen directeur samen met Wayne Modest als inhoudelijk directeur hier een inspirerende invulling aan zal geven.”

Over NMVW en Wereldmuseum

Het Tropenmuseum samen met het Afrika Museum en Museum Volkenkunde zijn musea over mensen. De musea willen inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap. In mei 2017 is het Wereldmuseum Rotterdam als samenwerkingspartner verbonden aan het NMVW en delen we naast de collectie ook dezelfde missie.

Onze collectie vertelt je dat we in deze wereld lachen en liefhebben, vieren en dansen, dat we huilen en rouwen, bidden en vechten. Ze laten je zien dat we in deze wereld geven en nemen, koesteren en vernietigen, dat we dromen en verlangen, creëren en veranderen. Onze collectie bewijst je dat we in deze wereld samen buitengewoon mens zijn, tragisch onvolkomen maar tegelijkertijd ook zo mooi. Onze collectie zegt je dat we in deze wereld verschillend zijn en toch ook allemaal hetzelfde: mens.
 

------------------------------------------------------------------------------------------
noot voor de redactie, niet ter publicatie
NMVW/Wereldmuseum: Coromandel Brombacher, pers@wereldculturen.nl of tel 06-53152835
MAS: Inge De Rouck, Inge.DeRouck@antwerpen.be of tel +32 495 89 33 12