Conferentie 'Een gedeelde geschiedenis' in het Tropenmuseum © Kirsten van Santen
Persbericht:

Hedendaagse erfenissen slavernij

'Tropenmuseum kaart hedendaagse erfenissen slavernij aan'

Op 29 juni 2017 maakte minister Jet Bussemaker bekend dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 260.000 toekent aan het NiNsee en Netwerk Slavernijverleden, waar het Tropenmuseum onderdeel van uitmaakt. 

Het gezamenlijk doel is om het slavernijverleden en haar erfenissen in de hedendaagse maatschappij verder zichtbaar en bespreekbaar te maken. 

Het Tropenmuseum draagt hier al decennia lang aan bij met tentoonstellingen zoals Wit over Zwart (1989), Kunst van overleven (2009) en Zwart & Wit (2013). De nieuwe tentoonstelling Heden van het slavernijverleden, die op 6 oktober 2017 opent in het Tropenmuseum, is daarmee een logische volgende stap.

Tentoonstelling vanaf 6 oktober: Heden van het slavernijverleden

Het Tropenmuseum wil zijn bezoekers kennis laten maken met actuele, hedendaagse erfenissen van slavernij en kolonialisme in Nederland. Voor veel Nederlanders is de relatie tussen het slavernijverleden en het heden onduidelijk. Toch zijn de gevolgen van deze geschiedenis voor grote groepen in onze samenleving nog steeds voelbaar. 

Het zijn voornamelijk zwarte Nederlanders voor wie de link tussen slavernij en ongelijkheid, racisme en discriminatie pijnlijk duidelijk is. Daarom stelt de tentoonstelling Heden van het slavernijverleden de verhalen van tot slaaf gemaakten en hun nakomelingen centraal om de erfenissen van slavernij in de hedendaagse samenleving aan te kaarten.

Ruimte voor discussie

Naast tentoonstellingen, waarin musea kennis en hun collectie delen, scheppen publieksevenementen ruimte voor dialoog. Om deze reden organiseert het Tropenmuseum regelmatig evenementen rondom slavernij. In februari organiseerde het Tropenmuseum Een gedeelde geschiedenis: de eerste openbare, internationale conferentie in Nederland met een gemeenschappelijk erkend slavernijverleden als uitgangspunt.

Keti Koti Talks

Deze conferentie – waarin onderzoekers, activisten en de overheids-, educatie- en museumsector bijeenkomen – keert jaarlijks terug in het museum. Komende zaterdag is het Tropenmuseum aanwezig op het Keti Koti festival in het Oosterpark met het programma Keti Koti Talks: een reeks korte lezingen over de link tussen het Nederlandse slavernijverleden en de huidige structuren van macht, uitsluiting en ongelijkheid in onze samenleving.